Zespół Aspergera – co to?

Zespół Aspergera to zaburzenia ze spektrum autyzmu, które trwają całe życie. Zdecydowanie częściej przypada on u chłopców niż u dziewczynek. Zaburzenia te stawiają wyzwania rozwojowe w zakresie porozumiewania się z innymi, myślenia, rozwoju społecznego, zainteresowań, a także umiejętności…